"Česká" literatura za vlády Lucemburků

06. 05. 2009 | † 24. 09. 2011 | kód autora: 19l

Literatura v českých zemích za vlády Lucemburků (1310-1419)

 

1. Doba Lucemburská

Lucemburkové na českém trůnu:Jan Lucemburský, Karel IV , Václav IV. , Zikmund

- znaky: rozkvět - "Zlatý věk české literatury" (rozvíjí se především česká literatura)

-           období vlády Karla IV.

-           Jazyk: latina, čeština

-           Literatura duchovní i světská

     odborná

-           laicizace literatury – autoři mimo církevní prostředí

-           1348 Pražská univerzita: Fakulta artistická – jako dnešní Gym, všeobecná, později se dělila na teologickou, lékařskou, právnickou

...

.... Žánr, jazyk, charakteristika, autor:

1) Latinsky psaná literatura

Karel IV.

-           Vita caroli: autobiografie (byl vychováván ve Francii, v 17 přijel do rozbořeného českého království)

-           Korunovační řád: součástí je Hospodine, Pomiluj Ny

2) Česky psaná literatura

- často se opírá o latinské či německé předlohy

1. lyrika – duchovní i světská

Jezu Kriste, ščedrý kněže: píseň

Buoh všemohýci:

Dřevo se listem odievá:

 

2. epika – duchovní, světská

                Duchovní- legendy:

Legenda o sv. Prokopu: zakladatel Sázavského kláštera (zde byly zachován Staroslověnské památky)

Legenda o sv. Kateřině: egyptská princezna, pod vlivem poustevníka se stala křesťankou, přesvědčila 50 pohanských filozofů o křesťanství, císař si ji chtěl vzít, ona jej odmítla, kvůli údajnému vztahu s Kristem (viz Tristan a Isolda) à mučení (použita symbolika a kontrasty při mučení)

 

Hradecký rukopis

1.        výchovné texty

-           Desatera kázanie božie : veršovaná forma

o         Na každé přikázání uvedeny 3 příklady hříšníků z různých společenských vrstev

o         Nezabývá se teologickými, ale společenskými problémy

 

...


....        Satirické texty

-           Satiry o řemeslnících a konšelích:

-           Podkoní a žák: Parodie na formu učené disputace

-           Bajka o lišce a džbánu

-           Nová rada: Smil Flaška z Pardubic (alegorie: zvířecí sněm radí lvovi), rady panovníkovi

 

3.        Jarmareční píseň

-           tragická událost: smrt, přírodní katastrofa

-           doprovázeno obrázky

 

4.        Odborná literatura

3.        Tomáš Štítný ze Štítného:knížky šestery o obecných věcech křesťanských: Výklad základních křesťanských otázek pro všechny

 

4.Drama

Mastičkář – z velikonoční hry o 3 Mariích

o         na velikonoce v kostele (poté i na náměstí)

o         duchovní i světské náměty

o         spolu s pomocníkem Rubínem prodali mas 3 Mariím, předvedli vzkříšení Izáka, masti prodává o hřivnu levněji – vynadá mu žena

+ drama liturgické

2. Doba Husitská

Česká literatura doby husitské 1419-1434

 

1.        znaky a literární žánry:

znaky: zlidovění, úzké sepjetí se společenským bojem (agitační funkce – přesvědčovací), vytrácí se i postavy světce a rytíře (legenda a středověký epos)

žánry: píseň, traktát, satira, kronika, polemika, postila, duchovní i lidová píseň

-           upálení Jana Husa 6.7.1415

-           1. pražská defenestrace1419

-           Založení Tábora1420

-           Významné bitvy husitů:

o         U Sudoměře 25.3.1420

o         Na Vítkově 14.4.1420

o         U Vyšehradu 1.11.1420

o         U Domažlic 14.8.1431

-           Poslední bitva u Lipan 30.5.1434

-           Krize křesťanství – světské panování církve, papežská schizma, výklad Bible)

 

2.        Dílo Jana Husa

Latinsky: O církvi(kritika církve)

Česky:

Výklad Viery, Desatera a Páteře (výklad desatera a modliteb)

Knížky o svatokupectví (kritika brání poplatků za církevní )kony, obsazování církevních úřadů za peníze)

Postilla (vysvětlení textu z Bible)

Listy (dopisy přátelům; z Kostnice)

O pravopisu českém (zřejmě, - čárky, tečky – háčky, diakritický pravopis)

 

3.        Vysvětli, uveď příklad, charakterizuj (autor):

Duchovní píseň – Ktož jsú boží bojovníci:bojovná, dodávající kuráž a odstrašující nepřítele, součástí Jistebnického kancionálu

Postila – (Postilla od J. Husa), soubor kázání následujících po výkladu z Bible

Kronika –  Vavřinec z Březové: latinsky, psána z hledisky pražských umírněných hustiů, součástí je i Píseň přeslavné korunu české a píseň o vítězství u Domažlic

Polemika – spor, příklad: Hádání Prahy s Kutnou Horou – spor o 4 pražské atributy: to, čeho chtěli husité dosáhnout: přijímání těla i duše páně, svobodný výklad Bible, odstranění panování církve, spravedlivé trestání

Traktát – učené pojednání  o náboženských otázkách

Kancionál – soubor duchovních písní (Jistebnický kancionál)

 

3.Doba Jiřího z Poděbrad

1. Petr Chelčický – dílo, hlavní myšlenky

O boji duchovním(odmítání násilí – nezabiješ)

O trojiem lidu(nespravedlnost rozdělení lidí do 3 stavů – poddaní, šlechta, církev à rovnost před bohem)

Postilakázání a názory jeho osoby

Sieť Viery pravélíčí idylické pojetí církve, poukazuje na ty, kdo síť pravé víry trhají

Traktáty

 

2. Hlavní principy J. Bratrské – lidé jsou si rovni, žádné násilí

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.