Ústní lidová slovesnost, počátky písma

06. 05. 2009 | † 24. 09. 2011 | kód autora: 19l

 

Karel Kryl, Salome – píseň

Ústní lidová slovesnost

Typické rysy:

a)        vzniká mezi venkovským a částečně i městským obyvatelstvem

b)        šíří se ústně

c)        anonymita

d)        obměňována

e)        zápisem vzniká konečná podoba

 

Znaky:

a)        rytmus jednoduchý (daktyl, trochej)

b)        rým: sdružený, střídavý

c)        číslovky: 3,7,9,12

d)        zdrobněliny

e)        obecná pojmenování (princ, pes, děvč...

.....)

f)        refrén

g)        hyperbola

h)       jednoduchá vrstva jazyková

 

žánry:

1.        Říkadla, zaklínadla, zažehnávání

-          př. Zaklínadlo na bradavice (K.J.Erben, když zvoní hrana,..)

-          obsahují úkon, který doprovází zaklínadlo

-          za účelem ovlivnění přírodních jevů, léčení nemocí

-          př.2:Zaklínadlo na uřknutí

 

2.        Pořekadla

-          př. Mráz kopřivo nespálí;Učení mučení;Sejde z očí,sejde z mysli

-          obrazné pojmenování, založené na ději

 

3.        Pranostiky

-          předpověď počasí, už se to stalo vícekrát

-          př. Žofie pole zalije; Zelené Vánoce-bílé Velikonoce;Lucie noci upije.

 

4.        Přísloví

-          plyne z něj poučení, obrazné pojmenování založené na ději

-          př. Když se kácí les, lítají třísky;Jablko nepadá daleko od stromu;Kuj železo, dokud je žhavé.

 

5.        Říkadla (Rozpočítávadla)

-          lyrické texty, rýmy, výrazný a jednoduchý rytmus

-          př. Ententiky, 2 Špalíky...

 

6.        Písně

7.        Pohádka

8.        Balada

9.        Pověst

10.     Mýty

11.     Anekdoty

12.     Epigramy

 

 

Sběratelé ústní lidové slovesnosti: Božena Němcová, K.J.Ergen, J.Š.Kubín

Počátky písma

Sumer

-          4-3 tisíce př. n. l.

-          Úřední záznamy

-          Písmo: klínové písmo

 

Egypt

-          písmo: hieroglyfické a hieratické

-          Champollion: Rosetská deska, do Egypta se dostal spolu s Napoleonem

 

 

 

 

Literatura starověké Mezopotámie

a)        úřední zápisy, modlitby, mrávní ponaučení

b)        Chammurabiho zákoník

c)        Epos o Gilgamešovi - král města Uruk, polobůh, původně 3600-3800 veršů, zachováno asi 2000, vložen epos o Atrachasísovi – mýtus o vzniku člověka z masa, krve a hlína z důvodu práce pro boha

 

Literatura starověkého Egypta

a)        texty pyramid

b)        politický a agitační materiál, milostná poezie, hymny, pohádky, mýty, anekdoty..

Mika Waltari-Egypťan Sinuhet-20. století, osud starověkého úředníka

 

Hebrejská literatura

-          písmo: souhláskové, čtvercové, čte se zprava doleva

-          BIBLE:

 

a)        Starý zákon

-          10.-2.století př. n. l.

-          soubor různých textů: mýty, historické texty, úvahy, milostné a duchovní písně, mravoučné texty, bajky..

-          důležitá část: 5 knih Mojžíšových (Pentateuch-mýty, stvoření světa, člověka)

-          historické spisy, mudroslovné knihy- přísloví, prorocké knihy

-          př. O Jonášovi – Jahve – židovský bůh, kruté zkoušky (především na Joba)

-          př.2 Píseň písní, připisována králi Šalamounovi, Milostná duchovní lyrika

 

b)       Nový zákon

-          vznikal do 2. století našeho letopočtu

-          4 evangelia – podle Bohouše, Jana, Marka a Lukáše

-          Skutky apoštolů, listy, zjevení sv. Jana – Apokalypsa: poslední den, konec světa

-          Př. Ivan Olbracht: Biblické příběhy

-          Př.2 Evangelium s. Matouše

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.